HN8-9

HN8-9

Hook Spanner to Fit Bearing Lock Nuts, KMT8, KMK8 & KMK9

Hook spanner to fit KMT bearing lock nut: KMT8 (M40)

Hook spanner to fit KMK bearing lock nuts: KMK8 (M40) & KMK9 (M45)